لیست قیمت الکترو موتورهای آلومینیومی سه فاز 54IP موتوژن تاریخ : 1398/11/01

مــــــوتـــــوژن

 لیست  قیمت  الکترو موتورهای آلومینیومی  سه  فاز 54IP

تاریخ  :  1398/11/01

ردیف

HP

KW

750 دور

1000 دور

1500 دور

3000 دور

1

1/12

0.06

5.009.992

2

1/8

0.09

5.159.366

4.913.493

3

1/6

0.12

5.450.183

4.885.733

4

1/4

0.18

5.865.259

5.485.875

5

1/3

0.25

6.809.094

5.805.774

6

1/2

0.37

8.513.020

6.926.743

6.292.232

7

3/4

0.55

9.335.240

8.334.564

7.277.046

8

1

0.75

13.381.568

11.314.121

8.893.726

8.334.564

9

1.5

1.1

15.359.127

12.300.256

10.550.064

9.290.296

10

2

1.5

20.408.776

14.969.167

12.087.431

11.318.086

11

3

2.2

24.852.995

20.275.264

14.959.914

13.200.468

12

4

3

29.903.965

29.006.397

16.833.043

15.489.995

13

5.5

4

37.708.448

31.812.785

21.113.347

20.878.049

14

7.5

5.5

48.632.609

36.490.980

29.717.578

26.654.741

15

10

7.5

56.458.242

44.481.851

33.233.825

30.238.405

16

15

11

55.559.352

48.899.632

43.604.111

17

20

15

57.745.770

52.850.784

18

25

18.5

58.533.621

۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ۱۶:۱۵
تعداد بازدید : ۱,۰۹۱

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.