لیست قیمت الکترو موتورهای آلومینیومی سه فاز IP 54 در سال 1397

  موتوژن 

لیست قیمت الکترو موتورهای آلومینیومی سه فاز IP 54 

تاریخ : 1397/02/01

3000 دور

1500 دور

1000 دور

750 دور

KW

HP

ردیف


2.060.0000/60

1/12

1

2.000.000

2.130.0000/90

1/8

2

2.180.000

2.410.0000/12

1/6

3

2.510.000

2.710.0000/18

1/4

4

2.560.000

2.870.0000/25

1/3

5

2.910.000

3.210.000

3.950.000


0/37

1/2

6

3.370.000

3.900.000

4.350.000


0/55

3/4

7

3.900.000

4.150.000

5.250.000

6.200.000

0/75

1

8

4.300.000

4.900.000

5.700.000

7.100.000

1/1

1/5

9

5.250.000

5.600.000

6.950.000

8.250.000

1/5

2

10

6.150.000

6.950.000

9.400.000

9.900.000

2/2

3

11

7.200.000

7.800.000

11.800.000

11.900.000

3

4

12

9.650.000

9.800.000

12.850.000

15.150.000

4

5/5

13

11.550.000

12.650.000

15.800.000

19.000.000

5/5

7/5

14

13.100.000

14.400.000

20.400.000

23.050.000

7/5

10

15

20.200.000

21.200.000

23.600.000


11

15

16

22.900.000

25.000.00015

20

17

25.600.000
18/5

25

18

 دفتر مرکزی : سعدی جنوبی ، مجتمع تجاری سعدی ، طبقه ششم ، واحد 610

تلفن : 33907553،7556  فاکس : 33907449

info@sccco.net                  www.sccco.net

۱۶ تیر ۱۳۹۷ ۱۸:۵۲
تعداد بازدید : ۱,۳۹۹

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.