مشخصات الکتروموتورها

مشخصاتی که روی پلاک الکتروموتورها مینویسند برای استفاده بهینه در طراحی و راه اندازی صحیح بکار میرود و شامل نکاتی میشود که گاهی بی توجهی به آن باعث بهره بری کمتر و خسارت به تجهیزات الکتریکی میگردد .

لذا پلاک خوانی الکترو موتورها کمک زیادی به طراح و راه انداز برای طراحی مدار مربوطه و انتخاب صحیح کنتاکتور و بی متال و ... مینماید .
مشخصاتی که روی پلاک ها نوشته می شوند به طور معمول عبارتند از :
No: شماره ساخته شده توسط کارخانه
Type:شامل کلیه مشخصات فنی الکترو موتور که در کاتالوگ کارخانه موجود بوده و یا در مکاتبه با کارخانه
باید به آن اشاره شود و یا در هنگام خرید مشابه
A=حداکثر جریان مجاز الکترو موتور را نشان میدهد که میزان جریان نباید بیشتر از مقدار فوق و بلکه
همیشه الکترو موتور طوری انتخاب شود که زیر مقدار فوق کار کند.
V = ولتاژ کاری الکترو موتور میباشد که نباید ولتاژ بیشتر و یا کمتر به سیم پیچهای الکترو موتور اعمال گردد
50 HZالکترو موتور باید در فرکانس 50 هرتز کار کند (برق ایران)
60 HZ الکترو موتور باید در فرکانس 60 هرتز کار کند (فرکانس برق برخی کشورها)
نکته: دور الکترو موتورها با فرکانس ارتباط دارد لذا الکترو موتوری که در فرکانس 50 هرتز مثلا 1500 دور میباشد همین الکترو موتور در فرکانس 60 دورش دیگر 1500 نیست .
R.P. M= نشان دهنده دور الکترو موتور در یک دقیقه در روی شقت خروجی میباشد.
KW=مقدار توان الکترو موتور را نشان میدهد.
نکته : اگر روی الکترو موتوری نوشته شده بود 380/220 V= معنی ان این است که این الکترو موتور در شبکه برق 110 ولت که برخی از کشورها استفاده میشود باید بصورت مثلث و در کشورهای که ولتاژ 220ولت ( ولتاژ بین یک فاز و نول) دارند مثل ایران باید بصورت ستاره بسته شود .
IP= میزان حفاظت الکترو موتور در مقابل گرد و غبار و .. و طبق جدول زیر میباشد.

انواع حفاظتها طبق استاندارد دین 40050
P00= باز بدون حفاظت در مقابل تماس با اجسام خارجی و أب
P10= محفوظ در مقابل تماس دست و اجسام بزرگ خارجی - محافظ در مقابل اب
P11= محفوظ در مقابل تماس دست و اجسام بزرگ خارجی - محفوظ در مقابل اب
P20= محفوظ در مقابل تماس انگشت و اجسام با وزن متوسط بدون حفاظ در مقابل اب
P21= محفوظ در مقابل تماس انگشت و اجسام با وزن متوسط - ضد اب
P22= محفوظ در مقابل تماس انگشت و اجسام با وزن متوسط –محفوظ در مقابل ترشح اب بطور عمودی یا
مایل با زاویه بیشتر از 30 درجه نسبت به افق
P30= محفوظ در مقابل تماس با ابزار ها و غیره و اجسام خارجی سبک وزن – بدون محافظت در مقابل اب
P31= محفوظ در مقابل تماس با ابزار ها و غیره و اجسام خارجی سبک وزن - ضد اب
P32= محفوظ در مقابل تماس با ابزار ها و غیره و اجسام خارجی سبک وزن - محفوظ در مقابل ترشح اب بطور عمودی یا مایل با زاویه بیشتر از 30 درجه نسبت به افق
P40= در مقابل کلیه
۹ آبان ۱۳۹۲ ۱۲:۵۴
تعداد بازدید : ۳,۶۱۱

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.